FI EN

Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste

Tämä Euroopan unionin yleisen tietosuoja-asetuksen (EU 2016/679) mukainen tietosuojaseloste. Tässä tietosuojaselosteessa kerrotaan CoReorient Oy:n ja sen verkkopalveluiden ja -sivustojen, fyysisten palveluiden, tutkimus- ja kehitystyön ja tapahtumien kautta kerättyjen henkilötietojen käsittelystä ja rekisteröidyn oikeuksista. CoReorient Oy on suomalainen yritys, joka kehittää ja tuottaa reiluja kierto- ja jakamistalouspalveluita, joiden tavoitteena on kehittää yhteiskunnasta kestävämpi ja tehokkaampi. Palveluitamme ovat www.coreorient.com, www.liiteri.net, www.piggybaggy.com, www.talkootori.fi, www.töitäsuomesta.fi, www.bettercommons.com ja www.townhall24.com. Rekisterinpitäjä, Y-tunnus ja yhteystiedot CoReorient Oy Y-tunnus FI23884881 Vanha Talvitie 10 G 00580 Helsinki Henkilötietoihisi liittyvissä asioissa voit ottaa yhteyttä: Harri Paloheimo registry@coreorient.com

Miksi käsittelemme tietojasi?

Keräämme ja käsittelemme henkilötietojasi, jotta voimme kehittää ja tuottaa palveluita, seurata verkkopalveluiden ja fyysisten palveluiden käyttämistä, vastata yhteydenottopyyntöihin, uutiskirjetilauksiin, ja tapahtumailmoittautumisiin. Käsittelyn tarkoituksena voi olla myös CoReorientin ja sen yhteistyökumppaneiden kanssa tehtävä tutkimus- ja kehitystyö, liiketoiminnan tai muun toiminnan suunnittelu ja kehittäminen sekä markkinointi, mukaan lukien suoramarkkinointi, mielipide- ja markkinatutkimukset ja palveluita koskeva personoitu asiakaspalvelu. Henkilötietojen käsittely perustuu asiakkuuteen, sopimussuhteeseen, rekisteröidyn nimenomaiseen suostumukseen tai muuhun oikeutettuun perusteeseen kuten oikeutettuun etuun kerätä tietoja potentiaalisista asiakkaista. Käsittelemme henkilötietojasi noudattaen tietosuojalainsäädäntöä sekä hyvää tiedonhallinta- ja käsittelytapaa.

Mihin tietojasi käytetään?

Käytämme henkilötietojasi tuotteiden ja palveluiden tarjoamiseen, pyyntöihisi ja kysymyksiisi vastaamiseen, sopimusten täytäntöönpanoon, tilausten käsittelyyn ja muiden vastaavien toimintojen täyttämiseen. Tietojasi käytetään myös lainsäädännön ja viranomaisten määräyksiin ja ohjeisiin perustuvien velvoitteiden hoitamiseen, kuten käyttäjien tunnistamiseen, riskien hallintaan ja tietoturvasta huolehtimiseen sekä väärinkäytösten ehkäisyyn ja tutkintaan. Käytämme henkilötietojasi myös asiakasviestintään. Voimme esimerkiksi lähettää sinulle tiedotteita tai muutosilmoituksia koskien tuotteitamme ja palveluitamme. Voimme käyttää henkilötietojasi tuotteiden ja palveluiden markkinointiin ja markkinatutkimuksiin luvallasi tai kun se on muuten sallittua. Lisäksi voimme käyttää henkilötietojasi kohdentaaksemme tuotteitamme ja palvelujamme sinulle esimerkiksi suosittelemalla tai näyttämällä kohdennettua sisältöä palvelussamme. Voimme yhdistää myös tietyn tuotteemme ja/tai palvelumme yhteydessä kerättyjä tietoja muiden tuotteidemme ja/tai palvelujemme yhteydessä kerättyihin tietoihin sekä mahdollisten yhteistyökumppaneiden keräämiin tietoihin.

Mitä tietoja keräämme?

Käsittelemämme tiedot voidaan jakaa käyttäjän antamiin, palveluiden käytöstä havainnoituihin ja analytiikan avulla johdettuihin tietoihin.

Käyttäjän antamat tiedot

Verkkopalveluissa käyttäjän antamat tai henkilökohtaisesti tunnistavat tiedot

Yhteydenottopyyntö Yhteydenottopyynnössä jonkun verkkosivustomme kautta keräämiämme tietoja voivat olla esimerkiksi nimi, edustamasi organisaation nimi ja yhteystiedot, kuten puhelinnumero tai sähköpostiosoite. Uutiskirje Uutiskirjeen tilaamisen yhteydessä keräämiämme tietoja voivat olla esimerkiksi sähköpostiosoite, nimi ja asuinkunta. Markkinointitarkoituksessa voimme seurata myös uutiskirjeiden ja siihen sisältyvien linkkien avaamista ja verkkokäyttäytymistä sekä verkkosivustoiltamme kerättyjä IP-osoitteita. Tapahtumailmoittautuminen Tapahtumailmoittautumisen yhteydessä keräämiämme tietoja voivat olla esimerkiksi nimi ja yhteystiedot, kuten puhelinnumero tai sähköpostiosoite. Tarvitsemme näitä tietoja, jotta voimme olla sinuun yhteydessä esimerkiksi tapahtumajärjestelyiden osalta.

Palveluiden käytöstä havainnoidut tiedot

Palveluistamme voidaan tallentaa rekisteriin tunnistamis-, varmennus-, osoite-, päivitys-, luottotieto- , kameravalvonta-, sähköpostimarkkinointi-, palkkaus-, laskutus- tai muita vastaavia tietoja. Meillä voi olla palveluita tarjoavia alihankkijoita, jotka käsittelevät tietoja. Kaikkien alihankkijoiden kanssa on kirjallinen sopimus, jossa on määritelty henkilötietojen käsittelyn kohde, tarkoitus ja kesto sekä käsiteltävät henkilötiedot. Alihankkijat ovat sitoutuneet noudattamaan toiminnassaan voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä. Analytiikan avulla johdetut tiedot Voimme tuottaa palveluidemme käytöstä tai muista antamistasi tiedoista koneoppimisen tai tekoälyn avulla analysoitua ja pääteltyä tietoa palveluiden kehittämiseksi ja tuottamiseksi sekä tutkimustarkoituksiin. Tietojen käsittely noudattaa tietosuojalainsäädäntöä sekä hyvää tiedonhallinta- ja käsittelytapaa.

Miten käsittelemme ja suojaamme henkilötietojasi?

Kaikki henkilötiedot ovat suojattu asiattomalta pääsyltä ja vahingossa tai laittomasti tapahtuvalta tietojen hävittämiseltä, muuttamiselta, luovuttamiselta, siirtämiseltä tai muulta laittomalta käsittelemiseltä. Kaikkea pääsyä henkilötietoihin valvotaan hyvien käytäntöjen mukaisesti. Palvelimet, joilla tietoja säilytetään, on suojattu tietomurtoja ja palvelunestohyökkäyksiä vastaan. Tietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Evästeet ja muu tekninen seuranta

Google Analytics Käytämme palveluissamme myös kolmannen osapuolen palveluita ja heidän evästeitään, joiden käyttö voi muuttua verkkoteknologian jatkuvan kehittymisen vuoksi. Verkkopalveluidemme käyttöä seurataan evästeillä ja Google Analytics -ohjelmalla. Selaimesi lähettää automaattisesti Googlelle tietoja, kuten verkkosivun osoite ja IP-osoite. Google Analytics tuottaa näistä evästeiden avulla saatavista tiedoista raportteja, josta ei voi suoraan tunnistaa käyttäjiä. Raporteista näemme esimerkiksi sivustojemme kävijämäärät, verkkosivusto jolta kävijä saapuu verkkosivustollemme, verkkosivustovierailun kesto, onko käyttäjä vieraillut verkkosivustollamme aiemmin, ja millä verkkosivuston sivuilla käyttäjä vierailee. Tämän liikenteen seurannan avulla kehitämme verkkosivustoamme, jotta se olisi entistä parempi, ja jotta pystymme tuottamaan käyttäjille paremman käyntikokemuksen. Voit estää Google Analyticsiä keräämästä tietoja sinusta ja tutustua aiheeseen tarkemmin Googlen verkkosivustolla. Google Käytämme Googlen uudelleenmarkkinointievästeitä. Niiden avulla voimme esittää kohdistettuja bannerimainoksia verkkosivuston vierailijoille, kun he selailevat muita sivustoja. Uudelleenmarkkinointievästeiden avulla voimme hallita asetuksia niin, että vierailijalle ei näytetä liikaa mainoksiamme. YouTube Olemme upottaneet YouTube-videoita tietyille verkkosivustomme sivuille. YouTube (Googlen omistama) tallentaa evästeitä, kun vierailija napsauttaa YouTube-painiketta videosoittimessa. Sosiaalinen media Verkkosivuillamme voi olla linkkejä ja yhteyksiä kolmannen osapuolen verkkosivustoihin sekä niin sanottuja sosiaalisen median liitännäisiä (esimerkiksi Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn). Sosiaalisen median liitännäisten käyttäminen voi lähettää tunnistettavaa tietoa kyseisille sosiaalisen median palveluntarjoajille. Liitännäisen avatessasi saatat sallia palveluntarjoajan evästeiden tallentumisen tietokoneellesi, jolloin tämä voi seurata sivun käyttöä, mikäli olet kirjautunut kyseiseen sosiaaliseen mediaan. Näihin verkkosivustoillamme ja palveluissamme oleviin kolmannen osapuolen tarjoamiin palveluihin tai kolmannen osapuolen välittämiin sovelluksiin sovelletaan kolmannen osapuolen yksityisyys-, käyttö- ja muita ehtoja. Meillä ei ole määräysvaltaa tällaisiin kolmansien osapuolten verkkosivustoihin, emmekä ole vastuussa mistään niillä julkaistusta materiaalista tai niiden käytöstä. Sinulla on aina mahdollisuus estää, hallinnoida sekä poistaa evästeitä selaimesi tai mobiililaitteesi asetuksien kautta.

Tietoturva ja rekisterin suojauksen periaatteet

Täytämme tarpeellisia teknisiä ja organisatorisia tietoturvakeinoja henkilötietojen suojaamiseksi oikeudetonta pääsyä, luovuttamista, hävittämistä tai muuta oikeudetonta käsittelyä vastaan. Rekisterin käyttöoikeus on vain määritellyillä henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään. Tiedot on kerätty tietokantoihin, joihin vaaditaan käyttäjätunnus ja salasana, ja tiedot on suojattu teknisesti palomuurilla. Käytämme tietojen siirrossa TLS-salattua HTTPS-yhteyttä, jolloin kaikki henkilötiedot on sähköisessä muodossa suojattu. Jos henkilötietoja on tulostetussa muodossa, niitä säilytetään ulkopuolisilta lukituissa tiloissa, ja käyttötarkoituksen päätyttyä ne tuhotaan tietoturvallisesti. Verkkosivustojemme liikenteen seurannasta Google Analyticsin kautta saamamme tiedot tallentuvat ja niitä käsitellään Googlen Analytics -palvelussa. Verkkosivustoihimme liitettyyn Google Analytics -tiliin kirjautuminen edellyttää kirjautumistunnuksia, jotka ovat vain määritellyillä henkilöillä. Tietojen siirto on suojattu TLS-salatulla HTTPS-yhteydellä.

Miten voit vaikuttaa tietoihisi?

Voit vaikuttaa tietojesi keräämiseen ja käsittelyyn usein eri tavoin: Jos haluat tehdä vaatimuksen, lähetä se tietosuojaselosteen alussa mainittuun osoitteeseen omakätisesti allekirjoitetussa tai sitä vastaavalla tavalla varmennetussa asiakirjassa, tai tule tekemään pyyntö henkilökohtaisesti. Ilmaise vaatimuksessa selkeästi oma nimesi ja yhteystietosi, jotta voimme tarvittaessa ottaa yhteyttä vaatimuksen käsittelyyn liittyen.

Kenelle luovutamme tietojasi?

Voimme luovuttaa tietojasi kolmansille osapuolille mm. seuraavissa tapauksissa: Voimme käyttää tietojen käsittelyssä alihankkijoita ja yhteistyökumppaneita. Alihankkijoiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa on kirjallinen sopimus, jossa on määritelty henkilötietojen käsittelyn kohde, tarkoitus ja kesto sekä käsiteltävät henkilötiedot. Alihankkijat ja yhteistyökumppanit noudattavat hyvää henkilötietojen käsittelytapaa ja täyttävät Euroopan unionin tietosuoja-asetuksen vaatimukset.

Kuinka pitkään säilytämme tietojasi?

Säilytämme tietojasi niin kauan kuin on tarpeen edellä määriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi ja voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. Asiakassuhteen päättymisen jälkeen säilytysaika riippuu tiedosta ja sen käyttötarkoituksesta. Pyrimme pitämään hallussamme olevat tiedot oikeina ja ajantasaisina poistamalla tarpeettomia tietoja ja päivittämällä vanhentuneita tietoja. Markkinointia varten tietoja säilytetään tyypillisesti niin kauan, kuin suostumusta ei ole peruutettu. Voimme säilyttää tiedon suostumuksen peruuttamisesta ja yhteydenotoista, jotta voimme varmistaa kiellon noudattamisen. Voimme olla velvoitettuja säilyttämään joitakin tietoja noudattaaksemme kirjanpito- tai muuta lainsäädäntöä myös asiakkuuden tai muun tietojen käsittelyperusteen päättymisen jälkeen. Asiakassuhteen päätyttyä säilytämme myös tutkimusten, tilastojen tai selvitysten laatimiseksi tarvittavia tietoja.

Tietosuojaselosteen muuttaminen

Kehitämme jatkuvasti toimintaamme ja pidätämme siksi oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta ilmoittamalla siitä sen palveluissamme. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen. Suosittelemme tutustumaan tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisesti.

Yhteydenotot

Tiedustelut voi lähettää rekisteriselosteen alussa mainittuun osoitteeseen. Valvontaviranomaisen yhteystiedot: Tietosuojavaltuutetun toimisto Käyntiosoite: Ratapihantie 9, 6. krs. 00520 Helsinki Postiosoite: PL 800 00521 Helsinki Vaihde: 029 56 66700 Sähköposti: tietosuoja@om.fi